EDICIÓ DISCOGRÀFICA / UPLOAD

DUPLICACIONS


  • Tots els formats. CD, DVD, USB…
  • Fabricació de masterglass professional.
  • Lliurament gratis!
  • No és necessari haver fet l’enregistrament amb InSitu.
  • Supervisem personalment tot el procés d’edició..

EDICIÓ DISCOGRÀFICA


  • SGAE, Dipòsit legal, Codi de barres, Codis ISRC
  • Tot el necessari per a posar un CD en el mercat.

UPLOAD A TOTES LES PLATAFORMES


Publiquem en totes les plataformes (*Spotify, iTunes…). Control de tot el procés de pujada
(màsters, disseny…).

EDICIONS