EDICIÓ DISCOGRÀFICA

Què necessito per pujar la meva música Spotify_

Què necessito per pujar la meva música Spotify?

No tens la teva música pujada a Spotify? Doncs ja trigues.  T’explico tot el que necessites saber i tenir. InSitu t’ajudarà a projectar la teva música online. NECESSITES ARXIUS D’ÀUDIO: han de ser lliurats amb unes condicions tècniques mínimes. El format habitual de lliurament és wave a 44.1 quilo hertzs ​​i 16 bits És el …

Què necessito per pujar la meva música Spotify? Leer más »